Maak bezwaar tegen de natuurvergunning van Lelystad Airport (stikstof)

 Op dit moment ligt de natuurvergunning van Lelystad Airport ter inzage  . Deze natuurvergunning heeft vooral betrekking op de stikstofuits...